Politica de confidentialitate

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal a Asociației INFO Social, persoană juridică română, de drept privat, cu sediul în România, Jud Brasov, Oras Râșnov, website: www.infosocial.ro, având CIF: 45287456, denumită în continuare INFO Social.

Prin denumirea de Client ne referim la Client contractul al Asociației, sau posibil client al Asociației – vizitator al website-ului www.infosocial.ro

În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele Clientului cu caracter personal. Pentru furnizarea informațiilor suplimentare, privind prelucrarea datelor, Clientul poate contacta Responsabilul Asociației cu protecția datelor la adresa de e-mail: contact@infosocial.ro sau prin poștă la adresa Asociației.

Prezenta Politică de Confidențialitate este realizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele Clientului cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale.

În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate:

INFO Social, prin intermediul website-ului www.infosocial.ro, colectează direct de la vizitatori și/sau posibili clienți date cu caracter personal, astfel încât să aibă controlul tipului de informație astfel oferită.

Când Clientul dorește să ne contacteze furnizează următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, adresa de e-mail.

Când Clientul dorește să se aboneze la newsletter ni se furnizează următoarele date cu caracter personal: adresa de e-mail, nume.

Când Clientul dorește să lase un comentariu la articolele noastre, acesta se poate doar prin secțiunea de comentarii de la sfârșitul articolului, ni se furnizează următoarele date cu caracter personal: Nume, adresa de email.

INFO Social poate de asemenea, să colecteze și să prelucreze ulterior anumite informații cu privire la comportamentul Clientului în timpul navigării pe website, pentru a personaliza experiența online și a pune la dispoziție oferte adaptate profilului Clientului.

Pe site-ul nostru web INFO Social poate stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare.

INFO Social nu colectează și nu prelucrează în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

De asemenea, INFO Social nu dorește să colecteze sau prelucreze date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

 1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

INFO Social va utiliza datele cu caracter personal ale Clientului în următoarele scopuri:

2.1 Pentru prestarea serviciilor Asociației în beneficiu Clientului:

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 1. Contactarea;
 2. Afișarea de știri (articole);
 3. Realizarea de comentarii la stiri (articole).

Prelucrarea datelor Clientului pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru a putea permite Asociației sa prezinte stirile (articolele) catre Client. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

2.2 Pentru îmbunătățirea serviciilor Asociației:

INFO Social își dorește în permanență să ofere Clienților cea mai bună experiență de servicii. Pentru aceasta, INFO Social poate colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul Clientului;

INFO Social poate invita Clientul să completeze chestionare sau poate desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

INFO Social își întemeiază aceste activități pe interesul legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile fundamentale ale Clientului să nu fie afectate.

2.3 Pentru marketing:

INFO Social dorește să țină la curent Clienții și vizitatorii site-ului care au aplicat la diferite campanii online cu privire la ultimele știri publicate și prezentarea serviciile sale. În acest sens, INFO Social poate trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail / SMS / telefonic / mobile push / webpush / reclama etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie, și poate afișa recomandări personalizate pe site-ul web.

INFO Social pentru a pune la dispoziție informații de interes pentru Client și vizitatorii site-ului care au aplicat la diferite campanii online, poate folosi anumite date cu privire la comportamentul Clientului pentru a crea un anumit profil.

INFO Social se asigură întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale Clientului și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra Clientului și nu îl afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, INFO Social își întemeiază comunicările de marketing pe consimțământul prealabil al Clientului.

Clientul se poate răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor primite de la Asociație; sau

Contactarea Asociației folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situații, INFO Social își bazează activitățile de marketing pe interesul legitim de promovare și dezvoltare a activității comerciale.

În orice situație în care INFO Social folosește informații cu privire la Client, pentru un interes legitim propriu, INFO Social are grijă și ia toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile fundamentale ale Clientului să nu fie afectate.

Cu toate acestea, Clientul poate solicita oricând Asociației, prin mijloacele descrise mai sus, oprirea prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului, în scop de marketing, INFO Social urmând să dea curs acestei cereri.

2.4 Pentru apărarea intereselor legitime ale Asociației:

Pot exista situații în care INFO Social va folosi sau va transmite informații pentru a-și proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor față de atacuri cibernetice;
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri
 • Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul legitim al Asociației de a-și apăra activitatea comercială, fiind înțeles că se asigură să ia toate măsurile care garantează un echilibru între interesele Asociației și drepturile și libertățile fundamentale ale Clientului.

De asemenea, în anumite cazuri INFO Social își întemeiază prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în aceasta materie.

 1. Durata păstrării datelor cu caracter personal de către Asociație:

În general, INFO Social va stoca datele cu caracter personal ale Clientului, atâta timp cât este necesar pentru a duce la îndeplinire scopul pentru care Clientul/vizitatorul website-lui și-a furnizat datele personale.

Clientul poate solicita oricând ștergerea anumitor informații (Dreptul de a fi uitat) sau închiderea contului, INFO Social urmând să dea curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, doar în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele legitime o impun.

 1. Transmiterea datelor cu caracter personal ale Clientului:

După caz, INFO Social poate transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale Clientului următoarelor categorii de destinatari:

 1. societăților din cadrul aceluiași grup al Asociației;
 2. partenerilor Asociației;
 3. furnizorilor de servicii de curierat;
 4. furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 5. furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
 6. furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 7. societăților de asigurare;
 8. autorităților publice.

În cazul în care INFO Social are o obligație legală sau dacă este necesar pentru a-și apăra un interes legitim, INFO Social poate divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice și altor persoane fizice sau juridice implicate direct în procesul juridic.

INFO Social se asigură că accesul la datele Clientului de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 1. Teritoriu:

În prezent, INFO Social stochează datele cu caracter personal ale Clientului pe un server din teritoriului României și prelucrează datele cu caracter personal ale Clientului pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil INFO Social să transfere anumite date cu caracter personal ale Clientului unor entități din Uniunea Europeană. INFO Social va lua întotdeauna măsuri pentru a se asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a proteja drepturile și interesele Clientului.

Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană.

Clientul poate contacta oricând INFO Social, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele Clientului, precum și garanțiile pe care INFO Social le-a pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

 1. Modalități de protecție a securității datelor cu caracter personal ale Clientului:

INFO Social se angajează să asigure securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și INFO Social le stochează pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele cu caracter personal, INFO Social atrage atenția Clientului că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. INFO Social nu poate fi responsabilă pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul direct al Asociației.

 1. Drepturile Clientului:

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) recunoaște Clientului o serie drepturi în legătură cu datele cu caracter personal.

Clientul poate solicita accesul la datele proprii, corectarea oricăror greșeli din fișierele Asociației și/sau se poate opune la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, Clientul își poate exercita dreptul de formula plângeri către Autoritățile de supraveghere competente sau a se adresa autorităților publice competente.

După caz, Clientul poate beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal (Dreptul de a fi uitat), de dreptul la restricționarea prelucrării datelor și de dreptul la portabilitatea datelor.

În relația cu INFO Social, ștergerea datelor echivalează cu stergerea adresei de email, nume, prenume și restul datele personale din baza de date de marketing / telemarketing a Asociației.

În concret, Drepturile vizate sunt:

 1. Accesul – confirmare prelucrare datele cu caracter personal; solicitarea unei copii a datelor prelucrate; oferirea altor informații despre datele cu caracter personal (categorii date, scopul utilizării, destinatari, transfer în străinătate, modalități de protecție, durata păstrare, drepturile Clientului, modalități apărare)
 2. Rectificarea – Clientul poate solicita Asociației să rectifice sau să completeze datele cu caracter personal inexacte sau incomplete; INFO Social își rezervă dreptul să verifice exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora
 3. Ștergerea datelor – Clientul poate solicita Asociației să șteargă datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau Clientul și-a retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau Clientul dă curs unui drept legal de a se opune; sau acestea au fost prelucrate ilegal; sau Asociației îi revine o obligație legală în acest sens. INFO Social nu are obligația de a se conforma solicitării Clientului de ștergere a datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară: pentru respectarea unei obligații legale; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 4. Restricționarea prelucrării datelor – Clientul poate solicita Asociației să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care: acuratețea lor este contestată (a se vedea rectificarea), pentru a permite Asociației să verifice acuratețea acestora; sau prelucrarea este ilegală, dar Clientul nu dorește ca datele să fie șterse; sau acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar Clientul are nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau Clientul și-a exercitat dreptul de a se opune, iar verificarea dacă drepturile Asociației prevalează este în desfășurare. INFO Social poate continua să folosească datele cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: INFO Social are consimțământul Clientului; sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau pentru a proteja drepturile Asociației sau ale altei persoane fizice sau juridice.
 5. Portabilitatea datelor – Clientul poate solicita Asociației să furnizeze datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau poate solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă: prelucrarea se bazează pe consimțământul Clientului sau pe încheierea sau executarea unui contract cu Clientul; și prelucrarea se face prin mijloace automate.
 6. Opoziția – Clientul poate opune în orice moment Asociației, din motive legate de situația particulară în care s-ar afla Clientul, prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul interesului legitim al Asociației, în cazul în care Clientul consideră că drepturile și libertățile fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, Clientul se poate opune oricând prelucrării datelor în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care INFO Social va înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.
 7. Luarea de decizii automate – Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor: Asociației îi este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu Clientul; este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile Clientului; sau se bazează pe consimțământul explicit al Clientului.
 8. Plângeri – Clientul are dreptul să depună o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul Clientului de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, INFO Social recomandă Clientului să i se adreseze în prealabil pentru a depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Pentru exercitarea acestor drepturi de către Client, acesta poate contacta INFO Social, folosind detaliile de contact expuse mai sus.

În acest sens, Clientul va ține cont de:

 1. Transmiterea cererilor folosind adresa de e-mail aferenta Clientului; în caz contrar, INFO Social își rezervă dreptul de a verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității solicitantului;
 2. INFO Social își propune să răspundă la orice solicitări valide în termen de maxim o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă Clientul a înaintat mai multe solicitări, caz în care răspunsul va fi expedita Clientului în termen de maxim doua luni; INFO Social își rezervă dreptul de a înainta solicitări suplimentare Clientului pentru înțelegerea corectă a solicitării;
 3. INFO Social nu trebuie să respecte o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate. În relația cu INFO Social, informațiile caracter personal ale Clientului sunt protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată de către orice organizație sau persoane fizice.
 4. Cookie-uri

Pentru menținerea website-ului Asociației și pentru a asigura funcționalitatea acestuia în mod corespunzător, INFO Social utilizează tehnologia cunoscută în general sub numele de “cookie-uri”, fișiere temporare sau permanente, care pot ajuta Clientul să caute și să găsească rezultate relevante pentru acesta. Scopul utilizării Cookie-urilor este de a îmbunătăți utilizarea website-ului. În acest sens, INFO Social folosește:

 • Cookie-uri strict necesare: pentru a asigura că siteul web funcţionează eficient dintr-o perspectivă tehnică.
 • Cookie-uri funcționale: ajută la îmbunătăţirea experienţei memorând alegerile Clientului.
 • Cookie-uri de performanţă: pentru a măsura modul în care clienţii navighează pe site-ul web al Societati şi pentru a masura performanţă acesteia.
 • Cookie-uri de re-direcționare: pentru a ajuta INFO Social să plaseze anunţuri publicitare în alte pagini web pe care clientul le vizitează, sau să evite plasarea de anunţuri publicitare pentru un client care cunoaşte deja serviciile Asociației.
 • Plug-in-uri de social media: pentru a conecta Clientul la canalele de social media. Cookie-urile stocate pe calculatorul Clientului pot fi accesate atunci când vizitează website-ul Asociației sau deschide un email pe care INFO Social îl trimite Clientului.

Clientul poate să şteargă cookie-urile care sunt deja în calculatorul acestuia, consultând instrucţiunile browserului.

INFO Social prelucrează cookie-uri numai cu acordul Clientului. Pentru a retrage acordul sau a fi de acord cu utilizarea cookie-urilor, acesta poate efectua setările adecvate în browser-ul propriu. Unele din caracteristicile website-ului Asociației nu pot funcționa fără cookie-uri. Cerând acest acord, INFO Social va prezenta scopul pentru care acest tip de informații despre Client vor fi prelucrate și îl va informa despre drepturile sale.

 1. Intrarea în vigoare și modificarea Politicii de confidențialitate

Prezenta Politică de confidențialitate va intra în vigoare la data de 01.12.2021. INFO Social poate revizui Politica de confidențialitate şi îl va înștiința și pe Client cu privire la orice actualizări pe această pagină web.

Termeni și condiții

Condiții Generale pentru utilizarea site-ului www.infosocial.ro

 1. Acceptarea condițiilor

Prin accesarea acestui site web și/sau a oricărei pagini a acestuia sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest site.

 1. Descrierea serviciilor

Site-ul nostru vă pune la dispoziție informațiile din aceste pagini web în scop jurnalistic și informativ general și nu garantează de exactitatea lor la un moment dat, deși se va încerca pe cât posibil ca la publicarea lor pe site toate informațiile să fie exacte.

 1. Introducere

Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a site-ului www.infosocial.ro de către potențialii vizitatori sau clienți. Accesând și navigând pe acest site, acceptați termenii de utilizare descriși în continuare.

 1. Drepturile asupra conținutului site-ului

Asociația INFO Social (denumită în continuare INFO Social), nu va transfera titlul de proprietate asupra aplicațiilor software ce compun website-ul.

INFO Social deține drepturi complete și depline asupra titlului de proprietate și prin aceasta toate drepturile de autor și cele brevetate. Nu aveți dreptul să redistribuiți, vindeți, decompilați, dezasamblați aplicația software într-o forma perceptibilă de către oameni.

Toate informațiile, produsele sau aplicațiile conținute în acest site sunt proprietatea INFO Social, care își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nici o informare prealabilă.

Întregul conținut al site-ului www.infosocial.ro este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video – generic numite conţinut). Toate drepturile referitoare la pagini, conținutul și prezentarea site-ului sunt deținute de INFO Social. Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea INFO Social.

Accesul și utilizarea paginii www.infosocial.ro sunt gratuite și au scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor și rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

Informațiile prezente pe www.infosocial.ro sunt de interes general domeniilor: ARTICOLE, INTERVIURI, BUSINESS LIVE, VIDEO, LIFESTYLE, EXTERNE si subcategorii; și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa pagina. Puteți copia și tipări conținutul paginii www.infosocial.ro pentru folosința dumneavoastră personală, fără intenții comerciale. În orice alte situații, conținutul www.infosocial.ro nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimțământul explicit al reprezentanților www.infosocial.ro.

 1. Neangajarea răspunderii

Conținutul informațiilor se refera la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităților, produselor si serviciilor INFO Social și nu va acorda nici o garanție referitoare la:

 • evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
 • neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
 • inexistenta pe site-ul pus la dispoziție a virușilor sau alte componente care ar putea dauna utilizatorilor.

Astfel, INFO Social nu poate fi responsabila pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului sau.

Toate informațiile prezentate pe site cu privire la produsele și pachetele www.infosocial.ro, prețuri, informații, campanii și promoții de marketing, vânzare de spațiu de e-banner, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din conținutul site-ului www.infosocial.ro nu poate constitui o ofertă fermă de a contracta și nu poate angaja răspunderea INFO Social în lipsa unor acorduri ulterioare.

Conținutul paginii web www.infosocial.ro, a informațiilor și a altor materiale prezentate de Comunitatea www.infosocial.ro nu reprezintă o consultație juridica în sensul Legii nr. 51/1995.

www.infosocial.ro nu face nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului conținut, al îndrumărilor si a consultantei, nu își asuma nicio obligație de rezultat sau diligenta fata de nicio persoana, exclud în mod expres si neaga răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării conținutului.

 1. Obiectivul conținutului site-ului

Obiectivul conținutului site-ului este de a transmite informații actualizate si exacte de tip jurnalistic având ca acoperire domeniile Politic Intern, Politic Extern, Actualitate, Societate, Externe, ARTICOLE, INTERVIURI, BUSINESS LIVE, VIDEO, LIFESTYLE.

INFO Social nu poate garanta că prezentele pagini nu conțin erori, și asigură că va depune toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori.

Orice persoană și/sau companie care dorește să-și procure unul din serviciile de publicitate ebanner prezentate în site este rugata sa contacteze INFO Social prin unul din mijloacele afișate în pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauza cât și asupra condițiilor contractuale, tarifelor și informațiilor tehnice sau de alta natura.

 1. Informații personale

Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informații, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a va contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicațiilor/formularelor disponibile pe site.

Natura informațiilor solicitate se refera în special la date personale (nume, adresa, numere de telefon, locul de munca), adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenționează sa fie utilizate produsele si/sau serviciile INFO Social, dar poate include și alte informații aflate în strânsa legătură cu utilizarea websiteului.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor si întrebărilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice.

 1. Legătura cu alte site-uri

Prezentul site poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de INFO Social utile în legătură cu conținutul site-ului sau si care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legăturii sau trimiteri se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

INFO Social nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere de pe site-ul sau.

 1. Informațiile oferite prin intermediul site-ului

Orice persoana care vizitează site-ul www.infosocial.ro si care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date și informații personale de către INFO Social; transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct; soluționarea de către INFO Social cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site); alte activități întreprinse de INFO Social și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

INFO Social va păstra confidențialitatea acestor informații.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres si neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile Regulamentului GDPR pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legătura cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului și la protecția utilizării va rugam sa ne contactați prin intermediul secțiunii Contact din site.