Despre noi

Asociatia "Info Social", are ca scop organizarea de emisiuni, conferințe și interviuri, organizarea și administrarea de activități de presă, editare cărți, reviste, ziare, activități fotografice în mass-media, activități culturale, artistice și sportive, promovarea sportului, a artei și a culturii, practicarea acestora de către membrii săi și participarea la activități și competiții sportive, culturale și artistice, inițierea și pregătirea de sportivi, artiști și oameni de presă, mediatizarea rezultatelor în rândul publicului.